ชื่อบทความ
Photoluminescence Study of Eu3+ Doped Lithium Lanthanum Borate Phosphop
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อเวที / วารสาร
ฺBook of Abstracts SACT 2016 The 4 th Southeast Asia Conference on Theermoelectrics 2016
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
15-18 December 2016
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการเผยแพร่บทความวิจัย.pdf