ชื่อบทความ
Characterizations of Cartoon Materials Prepared from Biomass Charcoals
ชื่อนักวิจัย
กรกนก
ชื่อเวที / วารสาร
The 10th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium Shibaura Institute Of Technology 22nd-24th February 2016
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
22 ก.พ. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: