ชื่อบทความ
Comparisom of β-Carotene Capsaicinoid, and Aflatoxin Content on Dried Capsicum Varieties Grown along Thai-Myanmar Border
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
V13 Food Net Conference 2015 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ Nha Trang University, Vietnam
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
24 พ.ย. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: