ชื่อบทความ
Greek-Style Yogurt and Its Application in Cheesecake
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2015 6th International Conference on Biotechnology and Food Science Istanbul, Turkey.
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
24 เม.ย. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: