ชื่อบทความ
The Impact of Skim Milk Powder and Sweet Whey Power on pH, Total Sugar and Sensory Evaluation of Greek-Style Yogurt
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2 ต.ค. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: