ชื่อบทความ
The Feasibility of Utilizing Skimmilk Powder and Whey Protein Power in Greek-Style Yogurt Production
ชื่อนักวิจัย
ชนกภัทร
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Bioscience Conference and the 5th International PSU-UNs Bioscience Conference 2014, Phuket
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
29 ก.ย. 2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับนานาชาติ
ไฟล์งานวิจัย: