ชื่องานวิจัย
ผลของหินยางมะตอยที่ใช้เป็นตัวเติมแต่งในยางธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลของกระเบื้องยางปูพื้น
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
หมู่บ้านห้วยท่าช้าง หมู่4 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
5 ส.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: