ชื่องานวิจัย
ศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลอำเภอโพธาราม : บทบาทความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชื่อนักวิจัย
นุกูล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ศูนย์ดนตรีจีนแต้จิ๋วโพธารามแห่งมูลนิธิเม่งจินเซี่ยงตั๊วโพธาราม จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 2558
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์ อ.นุกูล.pdf