ชื่องานวิจัย
การเตรียมเอโทโซมของสารสกัดเปลือกผลมังคุดเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง
ชื่อนักวิจัย
เฟื่องลดา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
25 ต.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadเฟื่องลดา ทบศรี.pdf