ชื่องานวิจัย
ส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ชมมวยไทย ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสนามมวยราชดำเนิน
ชื่อนักวิจัย
สำราญ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ค่ายมวย Master Today Gym
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
22 ก.พ. 2560
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสำราญ สุขแสวง.pdf