ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการใช้บริการของค่ายมวยไทยต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในค่ายมวยไทย
ชื่อนักวิจัย
ชาญชัย
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ค่ายมวย Master Today Gym
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
22 ก.พ. 2560
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadชาญชัย ยมดิษฐ์.pdf