ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุฟอสฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Li6La(BO3):3 Eu3+ สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยนิวตรอน
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
11 ม.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการใช้ประโยชน์.pdf