ชื่องานวิจัย
การจำลองสารมีฤทธิ์ต้านการอับเสบจากสมุนไพร ด้วยโปรแกรม Arguslab
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดผาสุการาม จังหวัดนครปฐม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
5 ธ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: