ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร สับปะรดสวนผึ้ง-บ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุจิตตรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ธ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการใช้ประโยชน์.pdf