ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ตรงกับ พฤติกรรมผู้บริโภค
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ผู้ประกอบการเครื่องเงินองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
23 ส.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์.pdf