ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาภาษากะเหรี่ยงสำหรับแท็บเล็ต พีซีสำหรับบุคคลทั่วไปในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
อ.สถาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ส.ค. 2557
ไฟล์งานวิจัย: