ชื่องานวิจัย
ฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
20 ต.ค. 2557
ไฟล์งานวิจัย: