ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต
ชื่อนักวิจัย
ดาราวรรณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
20 ส.ค. 2557
ไฟล์งานวิจัย: