ชื่องานวิจัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบา และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมืองกะเหรี่ยงโพล่ง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ม.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: