ชื่องานวิจัย
รูปแบบการเพิ่มช่องทางการจำหน่วยผลิตภัณฑ์จากหัตถพรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ยูทูป
ชื่อนักวิจัย
ปุญญาพัฒน์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
10 พ.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: