ชื่องานวิจัย
สื่อการสอนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารโดยมีปัจจัยเป็นความร้อน
ชื่อนักวิจัย
ณิชากร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดชาวเหนือ จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
7 เม.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรัติยาและณิชากร.pdf