ชื่องานวิจัย
การจัดทำหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬามวยไทยอาชีพระดับ เอ บี และซี (A License B License C License )
ชื่อนักวิจัย
ชาญชัย รุ่งอรุณ สำราญ บารมี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สาธารณสุขอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
18 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadชาญชัย สำราญ รุ่งอรุณ 18 มีค 64.jpg