ชื่องานวิจัย
การปรับปรุงหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยอาชีพ
ชื่อนักวิจัย
ชาญชัย รุ่งอรุณ สำราญ บารมี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สาธารณสุขอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
18 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadชาญชัย สำราญ รุ่งอรุณ บารมี 28 พค 64.jpg