ชื่องานวิจัย
การประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านขนุน ตำบลบ้านเลือก อำเภอบ้านเลือก จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
รุ่งอรุณ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สาธารณสุขอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
18 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ 18 มิย 64.jpg