ชื่องานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้และไส้ตรงของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ชลธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สาธารณสุขอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
18 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอ ชลธิรา กาวไทสง 18 มิย 64.jpg