ชื่องานวิจัย
การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และ วิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
17 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์.pdf