ชื่องานวิจัย
การพัฒนาต้นแบบธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event Business model) และการสื่อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยานและวิ่ง
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
17 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ 2.pdf