ชื่องานวิจัย
การพัฒนาสนามวิ่งต้นแบบการจัดงานวิ่งในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy)
ชื่อนักวิจัย
นงลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
10 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.ดร.นงลักษ์.pdf