ชื่องานวิจัย
โครงการพัฒนากระบวนการแปรรูป มะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ด และการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชน อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย
สุเมธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ยุวชนอาสา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
23 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณ.pdf