ชื่องานวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โรงตีมีด เหล็กลายโบราณต้นแบบ
ชื่อนักวิจัย
วสันต์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ศูนย์การเรียนรู้ บ้านมีดบิน
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
23 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadรายงานผลการดำเนินโครงการการตีมีดเหล็กลา.pdf