ชื่องานวิจัย
การพัฒนาศักยภาพและกระบวนการ บริหารจัดการงานวิ่งในไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ชื่อนักวิจัย
เสรี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
23 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadดร.เสรี เพิ่มชาติ.pdf