ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์เพื่อวัดค่าความหวานของสับปะรดด้วยเทคนิคการประมวลภาพและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบสังวัฒนาการ
ชื่อนักวิจัย
วัฒนพงษ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เกษตรกร อ.สวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
11 ก.พ. 2563
ไฟล์งานวิจัย: