ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท พี.เอส.เอส.ซี. (2510)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: