ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแก้วและเซรามิกที่ปล่งแสงลูมิเนสเซนส์ความเข้มสูงเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการวัดรังสีเอกซ์และรังสีนิวเคลียร์
ชื่อนักวิจัย
ประพนธ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท เวชั่นเทคโนโลยี จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
11 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadประพนธ์ พัฒนาแก้ว.pdf