ชื่องานวิจัย
การใช้กากถั่วเขียวจากโรงงานวุ้นเส้น ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถนะการผลิตค่าการย่อยได้ คุณภาพซาก และลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้
ชื่อนักวิจัย
พุทธพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
7 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadพุทธพร นิชนันท์ กากถั่ว.pdf