ชื่องานวิจัย
การปรับพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการแบบรวมหมู่ด้วยการผสมผสานการเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคกับขั้นตอนวิธีการเชิงพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับค่าพารามิเตอร์ของโครงข่ายใยประสาทเทียมเชิงลึกสำหรับวัดคุณภาพของสัปปะรดสวนผึ้ง
ชื่อนักวิจัย
อดิศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตร อำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 ส.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอดิศักดิ์ แสง.pdf