ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท พี.เอส.เอส.ซี. (2510)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
5 ต.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: