ชื่องานวิจัย
รูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ , ระนอง , เพชรบุรี , และราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
30 ส.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • download61 ตาก-ราชบุรี.pdf