ชื่องานวิจัย
การพัฒนาสารสกัดพริกจินดาในรูปแบบขี้ผึ้งแก้ปวดโดยใช้เทคนิคดีเฟส
ชื่อนักวิจัย
เฟื่องลดา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
3 มิ.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadเฟื่องลดา.pdf