ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช
ชื่อนักวิจัย
อนุชา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท พี.เอส.ซี.(2510) จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
5 ต.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadอนุชา - การพัฒนาวัสดุแผ่นบาง.pdf