ชื่องานวิจัย
การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้โดยเทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิค
ชื่อนักวิจัย
ภัทรกฤต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
6 ส.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadภัทรกฤต - การศึกษาการระเหยของน้ำผลไม้.pdf