ชื่องานวิจัย
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณแก๊สและเวลา ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย
โกเมศ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
22 เม.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadโกเมศ - ชุดควบคุมอุณหภูมิ.pdf