ชื่องานวิจัย
การศึกษาแก้วแคลเชียมแกโลดิเนียมซิลิกาบอเรตที่เจือด้วย Tb3+ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ และซินทิลเลเตอร์
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท เซิร์นเทค จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
25 ต.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • download7การศึกษาแก้วแคลเชียมแกโลดิเนียมซิลิกาบอเรตที่เจือด้วย Tb3+ สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ และซินทิลเลเตอร์.pdf