ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการออกกำลังกายแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
สารัช
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
23 ธ.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • download3การพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการออกกำลังกายแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.pdf