ชื่องานวิจัย
การพัฒนาตัวกลางเลเซอร์ในช่วงอินฟาเรดจากแก้วบอเรตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ
ชื่อนักวิจัย
สมิต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท เซิร์นเทค จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
21 ก.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนาตัวกลางเลเซอร์ในช่วงอินฟาเรดจากแก้วบอเรตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศ.pdf