ชื่องานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพยงค์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
9 พ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม - การวิจัยและพัฒนาความเหมาะสมของการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในจังหวัดราชบุรี.pdf