ชื่องานวิจัย
การศึกษากากตะกอนยางพาราสำหรับเป็นตัวเติมเพื่อต้านทานเสียงและความร้อนของบล็อกยางซีเมนต์เชิงประกอบร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลรางบัว
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
6 ส.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษากากตะกอนยางพาราสำหรับเป็นตัวเติมเพื่อต้านทานเสียงและความร้อนของบล็อกยางซีเมนต์เชิงประกอบร่วมกับระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์.pdf