ชื่องานวิจัย
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไทยเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
พิมม์ญภัทร กันตา เจนคณิต ณัฐวดี
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
29 ส.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี-การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม.pdf