ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการทำอิฐผสมแกลบ สำหรับสร้างบ้านราคาประหยัดในชุมชน ชาวกะเหรี่ยงชายแดนไทยและเมียนมาร์
ชื่อนักวิจัย
วีระยุทธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ที่ทำการปกครองอำเภอ สวนผึ้ง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
19 ต.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย: